Sprawozdanie finansowe CERES NS FIZ w likwidacji na dzień 30.06.2022 r. - AgioFunds