Sprawozdanie finansowe CERES NS FIZ na dzień 31.12.2020 r. - AgioFunds