Sprawozdanie finansowe CAMPANULA CAPITAL FIZ AN na dzień 30.06.2019 r. - AgioFunds