Sprawozdanie finansowe ALFA FIZ w likwidacji na dzień 31.12.2023 r. - AgioFunds