Sprawozdanie finansowe ALFA FIZ na dzień 31.12.2022 r. - AgioFunds