Sprawozdanie finansowe AGIO Wierzytelności PLUS NSFIZ na dzień 30.06.2015 r. - AgioFunds