Sprawozdanie finansowe AGIO WIERZYTELNOŚCI PLUS NS FIZ w likwidacji na dzień 30.06.2021 r. - AgioFunds