Sprawozdanie finansowe AGIO WIERZYTELNOŚCI PLUS 2 NS FIZ na dzień 30.06.2019 r. - AgioFunds