Sprawozdanie finansowe AGIO Wierzytelności NSFIZ na dzień 30.06.2015 r. - AgioFunds