Sprawozdanie finansowe AGIO WIERZYTELNOŚCI NS FIZ na dzień 31.12.2021 r. - AgioFunds