Sprawozdanie finansowe AGIO STABILNY PLUS na dzień 31.12.2017 r. - AgioFunds