Sprawozdanie finansowe AGIO SMART MONEY FIZ na dzień 31.12.2023 r. - AgioFunds