Sprawozdanie finansowe AGIO SFIO na dzień 30.06.2019 r. - AgioFunds