Sprawozdanie finansowe AGIO RB FIZ Subfundusz 1 na dzień 30.06.2015 r. - AgioFunds