Sprawozdanie finansowe AGIO POŻYCZKOWY NS FIZ na dzień 30.06.2021 r. - AgioFunds