Sprawozdanie finansowe AGIO POŻYCZKOWY NFW FIZ na dzień 31.12.2023 r. - AgioFunds