Sprawozdanie finansowe AGIO POŻYCZKOWY NFW FIZ na dzień 30.06.2023 r. - AgioFunds