Sprawozdanie finansowe AGIO PIENIĘŻNY PLUS na dzień 31.12.2017 r. - AgioFunds