Sprawozdanie finansowe AGIO Market Neutral FIZ na dzień 30.06.2015 r. - AgioFunds