Sprawozdanie finansowe AGIO Kapitał PLUS na dzień 31.12.2013 r. - AgioFunds