Sprawozdanie finansowe AGIO KAPITAŁ PLUS na dzień 30.06.2019 r. - AgioFunds