Sprawozdanie finansowe AGIO Kapitał PLUS FIO na dzień 30.06.2015 r. - AgioFunds