Sprawozdanie finansowe AGIO EGB NSFIZ Subfundusz 1 na dzień 30.06.2015 r. - AgioFunds