Sprawozdanie finansowe AGIO DOCHODOWY PLUS (d. OSZCZĘDNOŚCIOWY PLUS) na dzień 30.06.2018 r. - AgioFunds