Sprawozdanie finansowe AGIO AKCJI PLUS na dzień 30.06.2019 r. - AgioFunds