Sprawozdanie finansowe AGIO Akcji MiŚS na dzień 30.06.2020 r. - AgioFunds