Sprawozdanie finansowe AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek na dzień 30.06.2019 r. - AgioFunds