Sprawozdanie finansowe AGIO Agresywny SW na dzień 30.06.2020 r. - AgioFunds