Sprawozdanie finansowe AD Capital FIZ AN w likwidacji na dzień 30.06.2019 r. - AgioFunds