Sprawozdanie finansowe ABELIA CAPITAL FIZ AN na dzień 30.06.2023r - AgioFunds