2023 04 28 SGB FIZ AN informacje o funduszu zgodnie z art. 34 Statutu cz. 3 - AgioFunds