SG NS FIZ w likwidacji drugie ogłoszenie o zmianie terminu zakończenia likwidacji - AgioFunds