Regulamin uczestnictwa w Programie Systematycznego Oszczędzania ,,Profit" - AgioFunds