Regulamin uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym ,,MultiKapitał" - AgioFunds