Regulamin uczestnictwa w Programie Systematycznego Oszczędzania ,,Kapitał" - AgioFunds