Raport bieżący 99 – WANCI za 20.05.2022 - AgioFunds