Raport bieżący 99 – WANCI za 17.05.2022 - AgioFunds