Raport bieżący 98 – WANCI za 19.05.2022 - AgioFunds