Raport bieżący 98 – WANCI za 18.05.2022 - AgioFunds