Raport bieżący 98 – WANCI za 16.05.2022 - AgioFunds