Raport bieżący 97 – WANCI za 18.05.2022 - AgioFunds