Raport bieżący 97 – WANCI za 02.05.2022 - AgioFunds