Raport bieżący 96 – WANCI za 17.05.2022 - AgioFunds