Raport bieżący 94 – WANCI za 13.05.2022 - AgioFunds