Raport bieżący 93 – WANCI za 12.05.2022 - AgioFunds