Raport bieżący 93 – WANCI za 11.05.2022 - AgioFunds