Raport bieżący 92 – WANCI za 10.05.2022 - AgioFunds