Raport bieżący 90 – WANCI za 09.05.2022 - AgioFunds