Raport bieżący 89 – WANCI za 28.04.2023 - AgioFunds