Raport bieżący 89 – WANCI za 27.04.2023 - AgioFunds